Charakterystyka Gnejsu

Gnejs jedna z większych, a zarazem ważniejszych grup skał metamorficznych. W składzie mineralogicznym tej skały zawsze występują skalenie i kwarc, którym z reguły towarzyszą łyszczyki, rzadziej amfibole. W zależności od składników (dominujących lub rzadszych) nadaje się gnejsom nazwy specjalne, np. gnejs oligoklazowy, gnejs biotytowy, gnejs hornblendowy. Skały gnejsowe w Polsce występują min.: w Sudetach, w Górach Izerskich, Sowich, w masywie Śnieżnika oraz w Tatrach Zachodnich.

Zastosowane: Gnejs jako kruszywo, znalazł szerokie zastosowanie przy budowie dróg kołowych i szynowych. Mieszanki gnejsowe i tłuczeń to doskonale zagęszczający materiał wykorzystywany z powodzeniem w warstwach podbudów zasadniczych i pomocniczych głównych arterii komunikacyjnych o dużym nasileniu ruchu. Kruszywa produkowane w naszej kopalni znajdują zastosowanie przy budowie autostrad i dróg szybkiego ruchu (A4 i A1 w województwie śląskim), a także w architekturze ogrodowej. Kamienie gnejsu efektownie wyglądają w ogrodach skalnych i wodnych. Z powodzeniem mogą być wykorzystywane przy budowie placów, chodników i ścieżek rowerowych. Grys jako kruszywo łamane stosowane do budowy dróg (betony asfaltowe, mieszanki mineralno-asfaltowe) na warstwy ścieralne, wiążące i wyrównawcze, oraz w budownictwie (produkcja betonów do B50).

Dzięki swej charakterystycznej strukturze i teksturze (szara barwa lekko połyskująca w przekroju ładna warstwowa budowa) Gnejs znajduje zastosowanie w architekturze ogrodowej. Efektownie wyglądają w ogrodach skalnych i wodnych. Gnejs można pozyskać w formie naturalnych płyt kamiennych z których wykłada się tarasy i ścieżki. Z płyt można zbudować także efektowne kaskady wodne i naturalne schody w ogrodzie skalnym.

Paralaksa tła