Paralaksa tła

Kruszywa drogowe i kolejowe

Produkowane zgodnie z normą PN-EN 13043
Produkowane zgodnie z normą PN-EN 13242
Produkowane zgodnie z normą PN-EN 13450


  Kruszywo drogowe i kolejowe


  Piasek łamany o granulacji 0-2 mm
  Kruszywo o uziarnieniu ciągłym o granulacji 0-5 mm
  Kruszywo o uziarnieniu ciągłym o granulacji 0-31,5 mm
  Kruszywo łamane o granulacji 0-31,5 mm

  Kruszywo drogowe i kolejowe


  Kruszywo o uziarnieniu ciągłym o granulacji 0-63 mm
  Kruszywo łamane o granulacji 0-63 mm
  Kliniec o granulacji 4-31,5 mm
  Tłuczeń drogowy o granulacji 31,5-63 mm
  Tłuczeń kolejowy o granulacji 31,5-50 mm

  Kruszywa hydrotechniczne

  Produkowane zgodnie z normą PN-EN 13383-1

  Kruszywa hydrotechniczne


  Kamień do robót hydrotechnicznych 63-250 mm
  Kamień do robót hydrotechnicznych 100-150 mm
  Kamień do robót hydrotechnicznych 100-250 mm

  Kruszywo hydrotechniczne


  Kamień do robót hydrotechnicznych 150-300 mm
  Kamień do robót hydrotechnicznych 300-500 mm

  Kruszywa do betonu

  Produkowane zgodnie z normą PN-EN 12620


   Kruszywo do betonu


   GRYS o granulacji 2-8 mm
   Grys o granulacji 5-8 mm

   Kruszywo do betonu


   GRYS o granulacji 8-16 mm
   GRYS o granulacji 16-22 mm

   Kruszywa do mieszanek bitumicznych

   Produkowane zgodnie z normą PN-EN 13043

   Kruszywo do mieszanek bitumicznych


   Grys o granulacji 2-5 mm
   Grys o granulacji 2-8 mm
   Grys o granulacji 5-8 mm

   Kruszywo do mieszanek bitumicznych


   Grys o granulacji 8-11 mm
   Grys o granulacji 8-16 mm
   Grys o granulacji 11-16 mm
   Grys o granulacji 16-22 mm

   Skontaktuj się z nami w sprawie kruszyw budowlanych


   Sławomir Skrzeczek - Dyrektor Sprzedaży

   Pliki do pobrania